WWW.VAGTSTATIONEN.DK  - ALARMINSTALLATØR - AUTORISERET VAGTFIRMA CVR:84142913

Vagt på alarmudkald taler på radioen til vagtstationen

Runderende vagt check af områder og bygninger

Bagtbilleder

Vores vagt i aktion