WWW.VAGTSTATIONEN.DK  - ALARMINSTALLATØR - AUTORISERET VAGTFIRMA CVR:84142913

Vagten passer indgangen til center


Butiksvagt

Vi har butiksdetektiver, der kan sættes ind i forretninger og centre, for afhjælpning af tyverier, samt være med til at holde orden.