VAGTSTATIONEN

AUTORISERET VAGTFIRMA - Tlf : 70265050

LOVFORSLAG

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning.

 

(Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).

Af: Justitsminister Nick Hækkerup (S)

Udvalg: Retsudvalget

Samling: 2019-20

Formålet med lovforslaget er at følge op på den del af regeringens udspil fra den 10. oktober 2019 om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, der omhandler øget overvågning.

Lovforslaget indebærer, at private og offentlige myndigheders muligheder for at tv-overvåge arealer omkring egne indgange og facader udvides, og at kommuner får mulighed for at foretage tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder.

Derudover indebærer lovforslaget, at det bliver obligatorisk for private og offentlige myndigheder at registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Lovforslaget indebærer endvidere, at politiet i særlige tilfælde får adgang til at meddele tilladelse til, at private kan foretage tv-overvågning i nærmere bestemt omfang, og at der i visse situationer gives mulighed for at opbevare visse optagelser med personoplysninger i længere tid end de nuværende 30 dage.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2020.


Vagtuniform

Vagter skal holde sig til egen uniform SikkerhedsBranchen har fået henvendelser fra vagtmedlemmer, der ønsker at iklæde deres vagter uniformer fra andre vagtvirksomheder – typisk i forbindelse med brug af en underleve-randør. Derfor har foreningen vendt sagen med Politiets Administrative Center (PAC). Vedrørende det at optræde i uniform eller uniformsdele fra en anden vagtvirksomhed, oplyser PAC at deres generelle praksis er at der skal være en sammenhæng mellem vagtautorisation, legitimationskort og uniformen. PAC understreger dog, at det er PAC’s konkrete vurdering i den enkelte sag. SikkerhedsBranchen konkluderer på denne baggrund, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at udføre vagtvirksomhed i en anden vagtvirksomheds uniform eller uniformsdele.